top of page

Pyxicare krijgt positief toetsresultaat van zorgverzekeraarsPyxicare is positief getoetst door het Kenniscentrum Digitale Zorg van de Nederlandse zorgverzekeraars. Dat evalueert op continue basis een veelvoud aan medische apps op kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Doel? Passende digitale én hybride zorg aanbieden. Fysieke hulp als het moet, digitale hulp als het kan. Want alleen zo blijft de toekomst van de zorgverlening verzekerd.


Kenniscentrum Digitale Zorg evalueert

In het Kenniscentrum Digitale Zorg bundelen zorgverzekeraars hun kennis en ervaring op het vlak van innovatie, medisch advies, zorginkoop, gezondheidsrecht, ethiek, data en kunstmatige intelligentie. In de praktijk wil het Kenniscentrum vooral de digitale transformatie in de zorgverlening versnellen om bepaalde processen te voorkomen, vervangen of versnellen.

“Zorgverzekeraars zien de potentie van InterRAI en zijn enthousiast over de toepassing Pyxicare.”

Er worden veel nieuwe apps voor de zorgsector ontwikkeld. Dat is natuurlijk goed, maar hoe bewaar je als zorginstelling dan het overzicht? Het Kenniscentrum verzamelt de digitale initiatieven en selecteert samen met het zorgveld de toepassingen die in aanmerking komen voor een toetsing. Dat gebeurt volgens een vaste leidraad. Er wordt onder meer gekeken naar doelmatigheid en veiligheid. Doet de app wel wat ze belooft? Welk effect heeft ze op de gezondheid? Hoe betrouwbaar zijn de gegevens? Worden ze wel goed beschermd? Zijn de gebruikte algoritmes wel gevalideerd? En hoe draagt de toepassing bij aan de kwaliteit van de zorg? Zorgtoepassingen met een positief toetsresultaat voldoen aan de onderdelen van de leidraad en zijn bijgevolg veilig om te implementeren.


InterRAI en Pyxicare: het perfecte huwelijk

InterRAI is een beoordelingsinstrument om het functioneren en de zorgbehoefte van mensen in kaart te brengen. Dat gebeurt op verschillende domeinen: fysiek, cognitief, psychisch en sociaal. Eigenlijk gaat het om een soort van vragenlijst, een set van gestandaardiseerde items aangevuld met vragen voor een specifieke doelgroep. De InterRAI-onderzoeksgroep ontwikkelde al twintig beoordelingsinstrumenten die over de hele wereld gebruikt worden.

"Pyxicare draagt bij tot uniformiteit in de zorg en een gestructureerde manier van werken”.

Pyxicare is een app die het gebruik van interRAI gebruiksvriendelijk maakt. Je installeert de app op een laptop, tablet of iPad zodat het invoeren van de gegevens overal mogelijk is. Zo wordt de beoordeling een menselijk gesprek. Grote meerwaarde? Pyxicare helpt zorgverleners tijd te besparen en brengt informatie over bewoners aan het licht die anders verborgen blijft. De app werd samen met zorgprofessionals ontwikkeld op basis van twintig jaar ervaring met InterRAI.


Pyxicare krijgt positief toetsresultaat

Het Kenniscentrum Digitale Zorg maakte een grondige evaluatie van Pyxicare & interRAI en kwam tot een positief oordeel. Zorgverzekeraars zien de potentie van InterRAI en zijn enthousiast over Pyxicare. De app draagt volgens hen bij tot uniformiteit in de zorg en creëert een gestructureerde manier van werken. Ook de grote hoeveelheid wetenschappelijke bewijsvoering wordt heel erg gewaardeerd. Hetzelfde geldt trouwens voor de koppeling met het ECD en de frequente updates. Enige werkpunt? Het vergroten van het draagvlak.


Krijgt een toepassing een positief toetsresultaat, dan is de weg vrij voor een waardebepaling in de praktijk. Dat gebeurt samen met minstens één zorgverzekeraar én zorgaanbieder. Daarna volgt nog een evaluatie door het Kenniscentrum en het zorgveld om de digitale toepassing op te schalen.


Nieuwsgierig naar onze oplossing? Zorginnovatie mee in praktijk brengen via een pilot? Neem dan snel contact op.

149 weergaven

Comments


Uitgelichte berichten
bottom of page