top of page

NZa evalueert cliëntprofielen: ‘De wijkverpleegkundigen winnen uiteindelijk tijd op deze manier’


Sinds dit jaar (2022) kunnen thuiszorgaanbieders in Nederland gebruik maken van de nieuwe bekostiging op basis van cliëntprofielen. Resultaat? Meer professionele autonomie en werkplezier voor de verpleegkundigen. En wie gebruik maakt van Pyxicare hoeft zelfs geen extra vragenlijst meer in te vullen. De cliëntprofielen worden dan automatisch vastgesteld op basis van de RAI-beoordeling. Beleidsmedewerker Teanne De Witte van de NZa legt uit wat de cliëntprofielen betekenen voor de wijkverpleging in Nederland.


Cliëntprofielen waardevolle ondersteuning


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zet zich samen met partijen in voor passende zorg tegen redelijke kosten in de toekomst. Dat doet de NZa onder andere door de (noodzakelijke) ontwikkelingen in de wijkverpleging te stimuleren via regels en tarieven.. En dan komen we al snel terecht bij de invoering van de cliëntprofielen, zo bevestigt beleidsmedewerker Teanne De Witte: ‘De cliëntprofielen vormen een heel nieuwe werkwijze om de wijkverpleging te bekostigen. Elke cliënt wordt ingedeeld in een van de tien groepen . Bedoeling is om de zorginzet en bijhorende kosten op die manier te voorspellen.’


Concreet? De cliënt krijgt een score op basis van een korte vragenlijst. Die peilt naar de zorgbehoefte in de komende maand: wassen, continentie, medicatiegebruik, … Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de zorgbehoefte.

‘Het is vooral een ondersteunende tool, want we hopen natuurlijk dat die ruimte creëert voor de zorgkundige.’

Meer ruimte voor de zorgkundige


Maar wat beteken de cliëntprofielen nu eigenlijk voor de wijkverpleging in de praktijk? ‘Het is vooral een ondersteunende tool voor de zorg, want we hopen natuurlijk dat die meer ruimte creëert voor de zorgkundige. De cliëntprofielen leveren een bepaald inzicht op wat het mogelijk maakt om de bekostiging te vereenvoudigen. Als je de bekostiging vereenvoudigt, door bijvoorbeeld per maand in plaats van per uur te betalen, winnen de wijkverpleegkundigen tijd. Hopelijk gaan ze die invullen door meer in te zetten op hulpmiddelen, nieuwe samenwerkingen of preventie.’


Waardevolle sectorinformatie


Maar het gaat om veel meer dan alleen maar het voorspellen van het kostenplaatje of boeken van tijdwinst. ‘De cliëntprofielen maken ook heel wat waardevolle informatie over deze sector beschikbaar. Voor het eerst gebeurt dat sectorbreed in een universele taal. Dat maakt het mogelijk om te leren, verbeteren en vergelijken ….’


‘We werken in Nederland samen met zes verschillende zorgaanbieders voor de onderzoeken naar de cliëntprofielen. Die bezorgen ons allemaal nuttige feedback uit het werkveld. Welke data kunnen we nog verzamelen? Wat betekenen die analyses nu? Hoe ziet dat eruit? Maar ook de V&VN (beroepsvereniging verzorgen verpleegkundigen) is betrokken bij de ontwikkeling. Hun achterban levert nuttige input.’


Enthousiaste reacties uit de sector


De reacties op de cliëntprofielen zijn overwegend positief, zo zegt Teanne. ‘Zorgverleners zijn vooral enthousiast over de informatie die ingewonnen wordt, die vroeger onder de radar bleef. Anderen zien op tegen alweer een nieuw lijstje. Maar het zijn vooral de wijkverpleegkundigen die meewerken aan het onderzoek die enthousiast reageren. Logisch, want zij ervaren de meerwaarde van cliëntprofielen in de praktijk. Daarom proberen we dus ook altijd het gesprek aan te gaan.’


‘De digitalisering is definitief ingezet, want het verzamelen van data levert heel wat nuttige informatie op voor de cliënt.’

Nog geen verplichte RAI in Nederland, wel en digitalisering


In Nederland is er – in tegenstelling tot België – geen verplichte invoering gepland van de RAI. Maar hoe evolueert de sector voor de rest? ‘We zien dat de wijkverpleging de afgelopen jaren steeds meer professionaliseert. De beroepsgroep speelt hierin een belangrijke rol, bijvoorbeeld met betrekking tot de indicatiestelling. Dat is zeker een goede zaak. En de digitalisering is definitief ingezet, want het verzamelen van data levert heel wat nuttige informatie op.’Webinar NZa-cliëntprofiel

Benieuwd hoe het NZa-cliëntprofiel vanuit een RAI-beoordeling kan afgeleid worden? Bekijk nu het gratis Webinar: thuiszorg indicering met RAI en NZa cliëntprofiel.
84 weergaven

Comments


Uitgelichte berichten
bottom of page