top of page

Laura Hollenberg: ‘RAI waardevolle aanvulling voor langdurige thuiszorg’


De meerwaarde van de RAI voor de langdurige zorginstellingen is al langer bewezen, maar hoe zit het met de thuiszorg? De Noordhollandse zorgaanbieder Omring organiseerde een pilot om daar een antwoord op te krijgen. Uitkomst? Wijkverpleegkundigen adviseren het gebruik van de RAI voor de langdurige thuiszorg. Dat vraagt om meer uitleg van projectmanager thuiszorg Laura Hollenberg van Omring.


Echte meerwaarde voor langdurige zorg

Omring maakt een onderscheid tussen cliënten die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen. Het organiseerde gedurende een half jaar de RAI-pilot voor beide doelgroepen met behulp van Pyxicare. Met opvallende resultaten voor wijkverpleegkundige én cliënt, zo vertelt Laura Hollenberg. ‘De RAI wordt echt als een waardevol hulpmiddel gezien voor het opstellen van het cliëntplan, tenminste voor de langdurige zorgcliënten. Het is dan ook een betrouwbare manier van werken. Je stelt de vragen bij aanvang van de zorg en een tweede keer tijdens de zorgevaluatie. Op die manier kun je vergelijken. Wat is hier nu gewijzigd?’


‘Cliënten in de langdurige zorg blijken veel meer voordeel uit de RAI te halen. ‘Ze hebben beduidend meer comorbiditeit (gemiddeld 6 tot 8 aandachtspunten). Bij alle cliënten bleek na het invullen van de screener ook de volledige RAI nodig. Die bleek ook een handig hulpmiddel bij het in kaart brengen van zorgproblemen bij complexe cliënten, het aanvragen van een Wlz-indicatie én bij zorginhoudelijke discussies met de huisarts of andere behandelaars.’


Minder geschikt voor kortdurende thuiszorg

De resultaten staan in contrast met de ervaringen in de kortdurende zorg (bijv. na een botbreuk, wond of operatie). ‘Die mensen zitten maar kort in de zorg en dan is het invullen van de RAI een behoorlijke administratieve belasting en tijdsinvestering. Het gaat immers om 200 vragen en het invullen van de lijst duurt minstens 1,5 uur per cliënt. Er waren trouwens een aantal cliënten en mantelzorgers in deze groep die niet mee wilden meewerken aan de RAI.’


‘Je komt meestal ook gewoon niet toe aan een tweede evaluatie. 75% van de Zvw-cliënten blijft minder dan drie maanden in zorg. De RAI was in die context dus meestal ongeschikt als hulpmiddel bij zorgevaluatie om de voortgang te monitoren. En Wlz-cliënten leken ook minder achterliggende gezondheidsproblemen te hebben waardoor de RAI minder nodig was. Hij bracht dan ook geen nieuwe zorgproblemen aan het licht voor deze groep tijdens onze pilot.’


Enthousiaste reacties

Het gebruik van de RAI voor langdurige zorg bleek wél een succes voor alle partijen. ‘Wijkverpleegkundigen toonden zich vaak heel enthousiast en vonden de RAI een waardevolle aanvulling. Als deskundige krijg je echt wel een heel duidelijk beeld van de hele situatie om zorgproblemen in kaart te brengen. Hij werkt in die zin preventief. Het was ook fijn dat de risicoscorelijsten in de RAI zijn ingebouwd. Als je niet met de RAI werkt, neem je meestal ook geen tijd om die in te vullen. En de RAI doet ook dienst als onderbouwing bij het aanvragen van bepaalde indicaties.’


‘Maar ook de cliënten vonden het prettig dat we een duidelijk beeld schetsten van de zorgbehoefte. Ze waardeerden ook het gesprek. We namen daar dan echt de tijd voor en het zette mensen ook aan het denken. Ben ik echt eenzaam? En wil ik daar dan iets mee? Mantelwerkers ten slotte apprecieerden de aandacht voor hun vader of moeder … en dat verhoogde het vertrouwen in onze zorg. Alle cliënten en mantelzorgers in de langdurige thuiszorg werkten trouwens mee aan de RAI-pilot, ook nieuwe cliënten.’


Pyxicare voor kortdurende thuiszorg Op basis van deze ervaringen ontwikkelden Amsterdam UMC en Pyxicare onlangs een verkorte versie van de RAI voor de kortlopende thuiszorg. Het gebruik ervan in de praktijk werd tot dusver niet uitgetest.


Meer weten over het gebruik van de RAI in de wijkverpleging? Bekijk dan onze webinar ‘RAI in de wijkverpleging’ met Laura Hollenberg van Omring.135 weergaven

Commentaires


Uitgelichte berichten
bottom of page