top of page

Marij Naarding (Planetree): ‘Mensen hun kracht aanboren en activeren. Dat is waar we goed in zijn.'43 jaar fantastisch bezig. In een netwerk van ruim 1.000 zorgorganisaties over liefst 28 landen. Planetree legt mooie cijfers voor, als partner voor Belgische en Nederlandse zorgspelers. De missie? Meer mensgerichte zorg dankzij een innovatieve organisatiecultuur. Planetree onderzoekt, begeleidt, inspireert en implementeert. En nu is er Pyxicare als nieuwe partner: mis het webinar op 29 maart niet. In afwachting praten we met senior trainer & adviseur Marij Naarding.


Vanuit die ene cliënt, voor de hele zorg

Marij Naarding (Planetree)

Planetree begon letterlijk vanuit de cliënt, vertelt ze: ‘Oprichtster Angelica Thieriot werd eind jaren ’70 in een academisch ziekenhuis in San Francisco opgenomen. Haar opname bleek echter traumatischer dan de ziekte zelf. Die ervaring, negatief tot positief, nam ze mee in het Planetreeverhaal.


Er volgden in de jaren erna ruim 50.000 gesprekken met cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers. Die leerden ons wat belangrijk is in mensgerichte zorg. Nadien kwam een uitgebreide wetenschappelijke validatie, waaruit beproefde methodieken en technieken werden gepuurd.’

'Iedereen is een zorgverlener'

Zo ontstond een uniek zorgvisiemodel met 12 componenten over 3 clusters, een soort richtingaanwijzers: ‘Je hoort veel mensen en organisaties zeggen dat ze vooral inspireren. Wij doen ook echt de implementatie, passend in de missie van de zorginstelling.


Het is uitdagend om de soft skills, zeg maar de warmte en aandacht van de zorg, te paren aan processen en de ‘harde’ werkelijkheid als organisatie. Want niemand wil failliet gaan. Planetree vertelt niet hoe je het moet doen, want je bent zelf zorgexpert. We reiken wel inhoud aan waarmee je werkt aan wat belangrijk is. Als je bewust bent van je krachten, maar ook als je bijstuurt wat minder werkt, kan je elke dag het verschil maken.’Visie, aanpak, netwerk, certificatie


Van jeugd- tot ouderenzorg, Planetree weet van aanpakken: ‘We beginnen vaak met focusgroepen en bevragen hoe mensgericht de organisatie is. Van daaruit starten we met trainingen, meestal volgens het train de trainer-principe.’ Het internationale netwerk is een belangrijke pijler: ‘We delen de goede voorbeelden over de grenzen heen, zodat mensen elkaar stimuleren en de krachten bundelen. En dan is er de onafhankelijke certificering, wanneer een klant ons cultuurontwikkelingsmodel 100% in zijn DNA wil. Geen verplichting, maar het werkt wel als een soort versneller en bij het borgen.’


'Als ik zie hoeveel bezieling, hoeveel passie er is…'

Marij draagt nu 15 jaar deze filosofie uit: ‘Toen ik de richtingaanwijzers voor het eerst zag, had ik zoiets van… dat doe je toch al in de zorg? Nu merk ik dat we nog steeds broodnodig zijn. Is de zorg op maandagochtend dezelfde als die van zondagavond, doet deze afdeling hetzelfde als mijn afdeling? Of wijzen we naar de ICT als zwakke schakel? Daar hebben veel processen mee te maken, naast een stukje oplossingskracht vanuit het systeem in de organisatie.’ Dat systeem moet kritisch worden benaderd: ‘Is het nog helder voor de mens? Of is het systeem nog meer het systeem geworden?Planetree & Pyxicare: zorgzaam partnership

Marij Naarding en de Planetree mensgerichte zorg

Over systemen gesproken: ‘We hebben onze tools vanuit Nederland en andere landen. We gaan nu samenwerken met RAI/Pyxicare, mooi dat we elkaar versterken in het methodisch werken. Om juist een betere dienstverlening aan bewoners te bieden en medewerkers meer tijd te gunnen.


We zijn er pas mee bezig. Maar ik dacht meteen: dit gaat echt de diepte in en is waardevol voor mensgerichte zorg. Zoals de CAPS (cliëntaandachtspunten) waarmee je de dialoog met cliënt of naasten kan verbeteren. Het is een ondersteunend hulpmiddel, een extra rechterhand. En het vertaalt zich terug in blijere bewoners, scherpere analyses en meer tijdswinst.’


Iedereen is een zorgverlener, vindt Marij: ‘De ene organisatie stapt in, zit best al ver en gaat snel door de processen. Maar als je onder supervisie staat van de inspectie, hang je misschien op -10 in mensgerichte zorg. Ook dan kunnen we meespelen, want er is geen instapniveau.’


De voorbeelden spreken voor zich: ‘Zo was er een organisatie die haar medewerkers betrok bij het jaarplan. Of een andere die haar bewoners deed meedenken bij de werving van nieuwe mensen, die uiteindelijk in hun huis belandden. In alle missies staat de bewoner centraal. Wij vinden dat daar ook actieve betrokkenheid moet staan. Eigenaarschap stimuleren dus, zowel van bewoner als medewerker.’Meer inspiratie, meer passie, meer technologie


Wanneer ben je als organisatie dan echt mensgericht bezig? ‘Dat blijkt onder meer uit 3 vragen. Is je bewoner goed geholpen en waar blijkt dat uit? Doen we waar we blij van worden en waar blijkt dat uit? En worden we als organisatie daar beter van, door te houden wat goed is en tegelijk te innoveren?’ De kracht van Planetree zit in de inspiratie of dat extra zetje, aldus Marij: ‘Als ik zie hoeveel bezieling, hoeveel passie er is… ‘Eindelijk kan ik doen wat ik wil!’, horen we vaak. Dát is waar we goed in zijn, hun kracht aanboren en activeren met oog voor de couleur locale. Want elke organisatie is anders.’


De Planetree-vakvrouw ziet 2 grote uitdagingen voor de ouderenzorg: ‘Het aantrekken van voldoende goed personeel, passioneel en geschoold, zeker gezien de krappe arbeidsmarkt. En tegelijk het omarmen van de zorgtechnologie, dat is echt cruciaal. Net omwille van dat personeelstekort, maar ook om de bewoner te helpen. Denk bijvoorbeeld aan een aaihond of -poes. Of een virtual reality-bril waarmee je nog steeds vogels in het bos kan spotten. Dat zien we steeds meer bij onze klanten: technologie die de zorg en het welzijn ondersteunt.’Op 29 maart is er het webinar door Planetree en Pyxicare. Kijk hoe de methodiek en visie van beide partners elkaar versterken. En daardoor ook jouw organisatie.


0 weergaven

Commentaires


Uitgelichte berichten
bottom of page