top of page

BelRAI Screener-project breidt sterk uit

Begin oktober is het BelRAI Screener-project van de Vlaamse overheid sterk uitgebreid. De 3.500 cliënten in de Denderstreek krijgen het gezelschap van liefst 9.500 zorgbehoevenden uit het Waasland bij.

BelRAI Screener is de miniversie van de volledige BelRAI-bevraging. Dat is een unieke schaal die de zorgbehoevendheid meet, met maximaal 40 vragen. En uiteraard met Pyxicare als overkoepelende, gebruiksvriendelijke zorgapplicatie.

Efficiënte zorg(middelen)

Met de resultaten van de BelRAI Screener weten alle 13.000 cliënten of ze in aanmerking komen voor het Vlaams zorgbudget (vroegere zorgverzekering). Dat is een maandelijkse tegemoetkoming voor zwaar zorgbehoevende ouderen en anderen met een zorgnood. Tegelijk worden de overheidsmiddelen een stuk efficiënter besteed: vroeger gebeurden de bevragingen immers niet altijd even objectief. Bovendien is de BelRAI Screener ideaal voor minder complexe zorgsituaties en dus een toegankelijke opstap naar een volledige BelRAI-bevraging.

Succesvolle aanbesteding

Voor Pyxicare, dat de aanbesteding voor dit project binnenhaalde, is het een nieuwe stap naar een hogere zorgkwaliteit in Vlaanderen. De mogelijkheid tot offlinegebruik en de verhoogde veiligheid waren voor de Vlaamse overheid opnieuw cruciale voorwaarden in deze aanbesteding. De goede gebruikerservaringen de voorbije 2 jaar bij de eerste 3.500 cliënten deden de rest. Met dank ook aan Familiehulp en de Christelijke Mutualiteit, die het project coördineren.

Nu ook op iPad

De Pyxicare-applicatie met de BelRAI Screener 2.0 wordt de komende weken verder uitgerold over de verschillende Wase zorgorganisaties. Handig daarbij is dat Pyxicare voortaan ook op iPad draait. Zodat alle platformen, van Android over Windows tot Apple, het systeem kunnen gebruiken. Kortom: zorgmedewerkers kunnen hun bestaande tablet blijven gebruiken en extra investeringen zijn niet nodig. De zorgsector zal BelRAI (Screener) de komende jaren verder invoeren, in nauwe samenwerking met Pyxicare.

2 weergaven
Uitgelichte berichten
bottom of page