top of page

Op de klantenvloer bij DSV|verzorgd leven: ‘Als je cliënten niet goed in beeld hebt, kan het snel ga


DSV|verzorgd leven levert interne en externe diensten in ouderenzorg, wonen en welzijn. Thuisbasis is Katwijk, een Zuid-Hollandse kustgemeente. Een eind weg van de hippe grootsteden, maar qua zorg staat DSV aan de top. De persoonlijke relatie tussen cliënt, zorgverleners & co staat centraal. Hoe? Kleine teams, gemotiveerde professionals en een efficiënte organisatie. Aan het woord: Gerard Herbrink, directeur en bestuurder.

Opbouwende zorgvernieuwing

Gerard begon ooit als zorgkundige: ‘In een verpleegtehuis, dus ik ken de zorg van binnenuit. Nadien volgden 15 jaar acute zorg, om zo weer in de ouderenzorg te belanden. Ik werk dit jaar 16 jaar voor DSV|verzorgd leven: de eerste 8 jaar stonden in het teken van zorgkwaliteit en interne organisatie, de afgelopen 8 jaar focusten op de transitie van verzorgingshuiszorg naar verpleeghuiszorg, de organisatieontwikkeling en de nieuwbouw.’ Bedoeling is mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen: ‘Als dat niet meer lukt, komt onze intramurale zorg in het verhaal. We leveren zorg aan ca. 900 cliënten, waarvan 280 intramuraal. Iedereen met een zorgvraag wordt gevolgd door Pyxicare, behalve voor huishoudelijke hulp.’

Noodzakelijke efficiëntie-oefening

Pyxicare bleek een noodzaak: ‘Door de overgang van de thuiszorg van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet, waardoor de zorguitvoerder zelf de indicatie voor zorgverlening moest vaststellen. De overheid vroeg een systeem voor die indicatiestellingen. We wilden een pakket dat onze zorginhoudelijke processen ondersteunt, intra- als extramuraal dient en onze kwaliteitscyclus boost. Veel meer dus dan indicatiestellingen.’

Wetenschappelijk én gebruiksvriendelijk

DSV lonkte ook naar Omaha: ‘Maar we wilden een systeem dat onze indicatiestellingen ook wetenschappelijk onderbouwt. Tegelijk moest het bruikbaar zijn voor verzorgers, die de indicatiestelling voorbereiden zodat de verpleegkundige de indicatie kan stellen.’ Pyxicare structureert en begeleidt de zorgverlening, zegt Gerard: ‘Zal ik je vertellen dat ik van die hele Pyxicare-implementatie niks heb gemerkt (lacht)? Stapsgewijs en bijna geruisloos. En als er discussie ontstond ging het over de zorginhoud. Natuurlijk voelden sommigen zich van bovenaf ingeperkt. Maar bijna iedereen zag het meteen als een middel om de zorg te verbeteren.’

Iedereen mee, ook de mantelzorg

De DSV-kopman vindt het een investering: ‘Als mensen overgaan van de thuiszorg naar de intramurale zorg, blijven ze in 1 systeem. Ik vind het mooi dat het niet alleen de cliënt goed in beeld brengt, maar ook zijn mantelzorgsysteem. Je ziet meteen wat realistisch is om te verlangen van de mantelzorgers.’ Pyxicare biedt meer structuur, volgens Gerard: ‘Ongeacht wie tegenover je zit. Er komen adviezen uit, geen natte vingerwerk. Gebaseerd op internationale algoritmes, hoewel alles transparant blijft. Er is geen onderbreking meer tussen de disciplines, alle informatie is meteen bekend bij een nieuwe aanmelding. Als verzorger hoef je ook niet telkens alles uit te leggen.’

Stijgende zorgzwaarte, optimalere zorgverlening

En hoe evolueerde de werkdruk? ‘Mensen en middelen worden optimaler ingezet. Bij sommige mensen in de thuiszorg zagen we de zorg afnemen, bij anderen euh… schrokken we nogal (lacht). Bleek dat de zorgvraag na een indicatiestelling veel hoger uitviel dan ingeschat. De zorgzwaarte in de thuiszorg stijgt enorm: omdat mensen langer thuis moeten wonen, maar ook omdat ze het langer in stilte volhouden, uit trots of onwetendheid.’ Intussen heeft DSV meer grip op de planningcyclus: ‘Het wordt inzichtelijker, ook door de samenwerking met de huisartsen. Toch is de rust nog niet helemaal terug: de langdurige thuiszorg krijgt de komende jaren een nog grotere rol.’

Betere zorg: beter onderwijs

Gerard is een betrokken man: ‘We bekijken de dingen soms te filosofisch of analytisch. Verplegers willen vooral doén, iets betekenen ook: daarom wil ik met 3 collega’s het zorgonderwijs veranderen.’ Jonge DSV-krachten zijn erg medisch ingesteld: ‘Ik krijg hun keurige analyses doorgaans na een paar dagen. Maar als het gaat om het welzijn van de cliënten en bewoners, aarzelen ze. De zorg moet terug naar de essentie. Een relatie aangaan waarin je ontdekt wat mensen nodig hebben en soms wat je zelf nodig hebt (lacht). Dat inzicht gebruik je samen met de Pyxicare-output om een goed en helder zorgplan te maken, tegemoet komend aan de zorgvraag en de wensen van je cliënten en bewoners. Het is daarom dat het systeem zo’n succes heeft.’

1 weergave
Uitgelichte berichten
bottom of page